Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie"Zacznijmy od samego początku – jak powstała Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie?

Założycielką i prezesem Fundacji jest Urszula Smok, która jako młoda osoba zachorowała na białaczkę i jest po przeszczepie szpiku kostnego. Od kilkunastu lat wkłada całe serce w prowadzenie Fundacji i poprzez różne inicjatywy i działania propaguje hasło, że „dając niewiele, dajesz życie”.

Czym zajmuje się Fundacja i jaki jest jej cel?

Fundacja od chwili powstania w 2001 roku aktywnie realizuje zadania w zakresie walki z białaczką. W 2004 roku, spełniając wymogi formalne, otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Od września 2011 roku rozszerzyła swoją działalność obejmując opieką także osoby chore na różnego rodzaju nowotwory. Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy osobom z chorami krwi i nowotworami, osobom po przeszczepie szpiku, popularyzowanie idei dawstwa szpiku oraz prowadzenie jedynego w Polsce południowej Rejestru Dawców Szpiku, który współpracuje z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu W naszej bazie mamy już przebadanych ponad 1000 osób. Dzięki akcjom przeprowadzonym przez Fundację na liście potencjalnych kandydatów na dawców szpiku znalazło się również wielu znanych i cenionych artystów i ludzi showbiznesu m.in. Magdalena Cielecka, Dorota Segda, Justyna Steczkowska, Ewa Wachowicz, Jakub Przebindowski, Martyna Kliszewska, Marcin Sianko, Maciej Wilewski i wielu innych.

Jaką pomoc oferuje Fundacja?

Fundacja w aktywny sposób opiekuje się osobami z chorobami krwi i nowotworami, a dodatkowo świadczy doraźną pomoc wielu pacjentom klinik hematologicznych i onkologicznych. Bezpłatnie udostępniamy konto (subkonto) pacjentom (także w ramach tzw. 1%), a w miarę naszych możliwości udzielamy pomocy finansowej chorym z całej Polski. Realizujemy programy pomocowe niwelujące bariery finansowe w dostępie pacjentów do leków.

Kto może do nas dołączyć i uczestniczyć w akcjach organizowanych przez Fundację?

Do organizowanych przez nas akcji może dołączyć KAŻDY, kto chce pomagać! Zachęcamy wszystkich do włączenia się w naszą działalność – razem możemy zdziałać wiele! Organizujemy wiele różnorodnych akcji, w trakcie których chcemy przybliżyć świat chorych, zdrowej części społeczeństwa. Fundacja znana jest z takich akcji jak: coroczny Marsz Nadziei i Życia, Krakowskie Konferencje medyczne. Organizujemy wakacyjne kilkudniowe pobyty w Krakowie i okolicy dla dzieci chorych onkologicznie lub hematologicznie oraz ich rodzin. Prowadzimy akcję informacyjną zachęcającą do wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych i białaczce. Poprzez spotkania w szkołach motywujemy młodych ludzi do podejmowania świadomego wolontariatu w środowisku osób chorych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zajrzyj na naszą stronę: www.podarujzycie.org

Dane kontaktowe:
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”
Oś. Albertyńskie 16/18
31-852 Kraków
Tel./fax 12 647 38 37
email: fundacja@podarujzycie.org